DIS and  APR center โรงพยาบาลลำปาง

    banner    

แนวทางการปฏิบัติเรื่องการเฝ้าระวังเพื่อลดความรุนแรงของอาการ SJS และ TEN ที่เกิดจากยากลุ่มเสี่ยง

ขอบเขต : ผู้ป่วยทุกรายที่ได้รับยากลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดอาการ SJS และ TEN โดยปริมาณยาที่ได้รับนั้นต่อเนื่อง 2 สัปดาห์ขึ้นไป ถึง ระยะ 3 เดือนแรก

แนวทางปฏิบัติ

1.    ผู้ป่วยรายใหม่จากคลินิกโรคเรื้อรัง ที่มีการสั่งใช้ยาอย่างต่อเนื่อง และเป็นการสั่งจ่ายยาครั้งแรกหรืออยู่ในระยะ3 เดือนแรก

- แพทย์ พยาบาล แจ้งเภสัชกรหน่วยจ่ายยาให้ออกบัตรเตือนให้กับผู้ป่วย

2.    กรณีที่ใช้ยาไม่ต่อเนื่อง เภสัชกรหน่วยจ่ายยาเมื่อพบการสั่งจ่ายยากลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดอาการ SJS และ TEN ให้ซักประวัติการใช้ยาของผู้ป่วย ออกบัตรเตือนให้ผู้ป่วยหากเป็นการใช้ยาในระยะ 3 เดือนแรก และมีปริมาณยาที่สั่งใช้นานติดต่อกันเกิน 2 สัปดาห์ขึ้นไป

3.    เภสัชกรให้คำปรึกษาเรื่องการเฝ้าระวังการแพ้ยาที่รุนแรง วิธีการสังเกตอาการแพ้ยาที่รุนแรงที่อาจเกิดขึ้น และวิธีการปฏิบัติตัวเมื่อสงสัยว่าเกิดการแพ้ยา พร้อมกับส่งมอบยาให้กับผู้ป่วย

4.    แนะนำผู้ป่วยให้มาติดตามผลเป็นระยะๆ ตามการนัดหมายของแพทย์

เครื่องชี้วัดคุณภาพหลัก (Core Indicator) :

จำนวนผู้ป่วยที่เกิด SJS และ TEN จากยากลุ่มเสี่ยงที่ได้รับในโรงพยาบาล และไม่ได้รับบัตรเตือนเรื่อง การเกิด SJS และ TEN

 

หมายเหตุ

 การวินิจฉัย SJS และ TEN จะต้องทำโดยแพทย์ และไม่นับผู้ป่วยที่เกิดอาการไม่พึงประสงค์อื่นๆ

นิยามศัพท์ :

·           Erythema Multiforme (EM) 

       หมายถึง การอักเสบเฉียบพลัน ของผิวหนังและเยื่อบุ โดยอาจจะมีอาการนำมาก่อนจะปรากฏผื่น ผื่นมีลักษณะเป็นวงแดง ซ้อนกันหลายวง โดยผื่นวงรอบนอกมีสีแดง ตรงกลาง(วงใน) เป็นรอยแดงคล้ำ หรือเป็นตุ่มน้ำ ที่เรียกว่า target lesion หรือ iris lesion ซึ่งมีความจำเพาะสำหรับ EM

·           Stevens Johnson Syndrome (SJS) 

       หมายถึง erythema multiforme (EM) ชนิดรุนแรงที่เรียกว่า EM major โดยมีผื่นผิวหนังเกิดขึ้นเป็นบริเวณกว้าง และจะมีผื่น EM ตามเยื่อบุมากกว่า 1 แห่ง

·           Toxic Epidermal Necrolysis (TEN) 

       หมายถึง อีกชื่อเรียกว่า Lyell’s syndrome ซึ่งเป็นกลุ่มอาการแพ้ยาที่มีลักษณะทางผิวหนัง มีการตายของผิวหนังในชั้น epidermis อย่างเฉียบพลัน เป็นบริเวณกว้าง เกิดการหลุดลอก

·           อาการนำของการเกิด SJS หรือ TEN 

       หมายถึง อาการคล้ายหวัด มีไข้ อ่อนเพลีย ปวดศีรษะ ปวดเมื่อยตามตัว ปวดข้อ คลื่นไส้ อาเจียน ตาแดง อาจมีอาการได้ในเวลาไม่กี่ชั่วโมงก่อนเกิดผื่น EM หรืออาจนานหลายวัน

·           ยากลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดอาการ SJS และ TEN 

       หมายถึง รายการยาที่มีรายงานเป็นสาเหตุของการเกิด SJS และ TEN ได้มากกว่าร้อยละ 1  ในที่นี้หมายถึง

 

กลุ่มยา

ตัวอย่างยา

กลุ่มยา ซัลฟา

Cotrimoxazole, Sulfadiazine, Salazopyrin

กลุ่มยากันชัก (aromatic ring)

Carbamazepine, Phenobarbital, Phenytoin,

กลุ่มยาต้านเชื้อไวรัส HIV

NVP, EFV, GPO-via

กลุ่มยาเก๊าท์

Allopurinol

    เข้าระบบ    
ชื่อเรียก

รหัสผ่าน

สมัครสมาชิก
ลืมรหัสผ่าน ?.

    แบบสำรวจ    
สำรวจความพึงพอใจต่อการบริการข้อมูลในเวบ
ได้ประโยชน์ ระดับมากที่สุด
ได้ประโยชน์ ระดับมาก
ได้ประโยชน์ ปานกลาง
ได้ประโยชน์ ระดับน้อย
ได้ประโยชน์ ระดับน้อยที่สุด

    ปฏิทินกิจกรรม    
สิงหาคม
จ.อ.พ.พฤ.ศ.ส.อา.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

กิจกรรม
คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด

    สมาชิกขณะนี้    
บุคคลทั่วไป: 1
ไม่มีสมาชิกขณะนี้

สมาชิกทั้งหมด: 6
ยังไม่ยืนยัน: 22
สมาชิกล่าสุด: somprasong


กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลลำปาง กระทรวงสาธารณสุข 
353919 ผู้เข้าเยี่ยมชม iWebPack